Nowoczesne balaski plastykowe

płotki z plastiku w Mazowieckim i w pobliżu, balaski PCV na płot i bramkę ze sztachetek, sztachety z plastyku panelowe

Budowa balaski PCV na plot i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych przypadków.

Budowa balustrady PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Plotki PVC na plot i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu a także zaplanowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania ploty z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane balaski z plastiku na plot i furtę ze sztachet jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy proponowane plot plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: